Избор на батерии

Батерията е гръбнакът на една “Извън мрежова“ и „Хибридна“ соларна система. Производителността (и животът) на инвертора до голяма степен зависи от качеството и характеристиките на батериите.

Технически характеристики:

Капацитет:
Електрическия капацитет на батериите се измерва в ампер-часове(Ah). Това е количеството електроенергия , която батерията може да съхранява и доставя към консуматорите във Вашия дом.

Определяне на капацитета на батерията спрямо мощността на консуматорите и времето за резервиране.

Пример:

Дълбочина на разряд (DOD):

Всички производители на батерии препоръчват дълбочината на разреждане да е под максималната граница от 100%. В идеалния случай се препоръчва 80% или по – малко. Правилото е съвсем просто: колкото по малко е DOD, толкова е по – голям е броя на циклите. По принцип не се препоръчва да разреждате батерията изцяло, тъй като това драстично съкращава полезния живот на батерията. Важно е DOD да се държи в централната част на диапазона на капацитета. Ако DOD не е в центъра на диапазона на капацитета, производителността на клетката може да се влоши бързо.

Цикли на живот:
Цикличният живот е броят на циклите на зареждане/разреждане, които батерията може да издържи в полезния си живот и зависи от това каква част от капацитета на батерията използвате обикновено. Ако редовно разреждате батериите с по – нисък процент, той ще има по полезни цикли, отколкото ако често изтощавате батерията до нейния максимален DOD.

Продължителност на живот:
Друг фактор, влияещ върху живота на Вашата батерия, е колко добре я поддържате, и по специално температурата, в която се съхранява. Батериите в гореща среда (над 30⁰C) може да прегреят, което съкращава живота на батерията. Много ниските температури също оказват негативно влияние върху батерията. За да увеличите максимално полезния живот на батерията си, опитайте се да я държите в относително мека среда (не твърде гореща не твърде студена).

Типове батерии

Литиевойонна батерия (LiFe P04)
Имат дълъг жизнен цикъл в сравнение с други батерии и има от 1000-10 000 цикъла.
Литиево-железния фосфат има отлична скорост на разреждане и има по – малко разграждане при високи температури. Поради техните функции за удължен живот относително малките габарити, можете да използвате тези батерии за различни приложения.

Absorbent Glass Mat (AGM) Абсорбираща стъклена подложка:
Това е усъвършенствана оловно-киселинна батерия, която осигурява превъзходна мощност за поддържане на по високите електрически изисквания. AGM батериите са изключително устойчиви на вибрации, напълно запечатани са, не се разливат и не изискват поддръжка.

VRLA GEL (Valve Regulated Liquid-Acid):
Това е вид оловна-киселинна батерия с тази разлика че няма течност вътре, електролитите са под формата на гел и стоят твърди между положителната и отрицателната плоча вътре в батерията. Основните предимства  на гел батерията са:

Без поддръжка;
Безопасна работа, тъй като няма течност вътре;
Дълъг цикличен живот;
Производителността остава висока и стабилна до края на живота;
Ниско саморазреждане;
Гъвкава инсталация (легнала, наклонена, изправена);
Осигурява дълбоко саморазреждане;
Високо производителност;
Ниско вътрешно съпротивление позволява по висок ток на разреждане и зареждане.

Flooded electrolyte batteries-оловно киселинни акумулатори:
Терминът „наводнен“ се използва, тъй като в този тип батерии съдържат електролитна течност трябва да се поддържа, така че плочите да са напълно потопени. Ето някои от предимствата на използването на наводнени батерии с дълбок цикъл:

По-ниска цена в сравнение с батериите VRLA с дълбок цикъл;
По-дълъг живот на дълбок цикъл от батериите VRLA с дълбок цикъл;
Може да се поддържат просто чрез добавяне на дестилирана вода;
Възможност за висока скорост на разреждане;
Работят по-добре в горещ климат;
Дълга, доказана история на употреба.

Използват основно в “OFF Grid” соларни системи с дълбок разряд те са много гъвкави и трябва да бъдат първият избор за системи за възобновяема енергия, където може да се извършва поддръжка и е налична вентилация.