Избор на инвертори

Инверторът е много важен елемент от всяка соларна система. Това е устройство, което максимизира и преобразува произведената от слънчевите модули постоянно токова енергия в еднофазна или трифазна електроенергия, с напрежение и честота подходящи да бъдат подадени в елекропреносната мрежа ниско напрежение.

Инверторите могат да бъдат класифицирани по няколко категории:

Според предназначението им
Жилищни или търговски цели

Според свързването им към мрежата
Мрежови, Извънмрежови, Хибридни инвертори

Представяме Ви някои основни конфигурации  на свързване на различните типове инвертори:

Конфигурация „On Grid” Мрежов инвертор с двупосочен електромер

При тази конфигурация остатъка неконсумирана електроенергия се подава в мрежата през двупосочен електромер, който отчита както консумираната така върната електроенергия в мрежата. Ако ФВ модули не произвеждат достатъчно енергия за захранване на консуматори собствени нужди, се консумира електроенергия от електропреносната мрежа

„OFF Grid” извън мрежов инвертор

При тази конфигурация генерираната електроенергия  се използва за захранване на локална мрежа ниско напрежение и заряд на батерийни блокове.

„Hybrid” инвертори

Хибридният инвертор е комбинация от мрежови и извънмрежови инвертори. При нормални условия на работа той ще захранва вашия дом, зарежда батерийни блокове а  излишната електроенергия се подава в електропреносната мрежа.

Основни технически изисквания към инверторите:

– Генериране на чисто изходящо синусоидално напрежение;
– Точно проследяване на точката на максимална мощност от I-V характеристика на фотоволтаичната група;
– Висока ефективност при различни натоварвания;
– Надеждна работа при ниски и високи температури на околната среда;
– Визуализация на фотоволтаичните модули, индикация за грешки и дефекти.

Основни методи и сценарии за избор на инвертор спрямо мощността на фотоволтаичната група.

СценарийСтандартенАгресивенКонсервативен
Размер на ФВ9 kWp9 kWp9 kWp
Размер на Инв7.6 kW6 kW10 kW
Отн. DC/AC1.181.500.90
Загуби0.1%2.2%0.1%
Изх. енергия   13,882 kWh 13,582 kWh13,882 kWh