Солар Авеню

Възобновяеми източници на електроенергия

За нас

Солар Авеню ЕООД е новосъздадена фирма насочена изцяло към сферата на възобновяемите източници на енергия. Ние сме екип от инженери с иновативно мислене и богат предишен опит с енергийни проекти както в България така и в Европа.
При изпълнението на проектите ние подхождаме с цялата отговорност и ангажираност към нуждите на всеки клиент, като целим реализиране на комплексни, ефективни и иновативни решения на конкурентна цена.

Основни дейности

  • Доставка на оборудване за ВЕИ;
  • Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи;
  • Консултантски дейности;
Нашият фокус е да реализирате Вашите проекти чрез най-новите технологии и продукти от водещи европейски и световни производители.
Нашата мисия – да продължаваме да се развиваме за да осигурим енергия от ВЕИ във всеки един български дом.