Избор на батерии

Батерията е гръбнакът на една “Извън мрежова“ и „Хибридна“ соларна система. Производителността (и животът) на инвертора до голяма степен зависи от качеството и характеристиките на батериите. Технически характеристики: – Капацитет:Електрическия капацитет на батериите се измерва в ампер-часове(Ah). Това е количеството електроенергия , която батерията може да съхранява и доставя към консуматорите във Вашия дом. Определяне …

Избор на инвертори

Инверторът е много важен елемент от всяка соларна система. Това е устройство, което максимизира и преобразува произведената от слънчевите модули постоянно токова енергия в еднофазна или трифазна електроенергия, с напрежение и честота подходящи да бъдат подадени в елекропреносната мрежа ниско напрежение. Инверторите могат да бъдат класифицирани по няколко категории: Според предназначението имЖилищни или търговски цели …