Инвертор Victron Phoenix 24/250 VE.Direct IEC

Описание

Характеристики:

  • 250 W,
  • 24 VDC,
  • 230 VAC / 50 Hz,
  • собствена консумация 4,2 W / 0,8 W,
  • IP21, LED,
  • синусоида,
  • електронна защита,
  • AC контакт IEC,
  • DC винтова клема 10 mm²,
  • опция (bluetooth донгъл, BMV)

За изтгляне :